CKYM-FM Ontario - 88.7 myFM Greater Napanee

88.7 myFM

Hot 89.9 FM

CHUO-FM Ontario - University of Ottawa Campus Radio

CHUO 89.1 FM

LiVE 88.5 FM - CILV-FM Ontario

Live 88.5 FM

CFOS-AM Ontario - 560 CFOS AM Radio Owen Sound Ontario

560 CFOS AM

Beach Booster Media Group Radio

Beach Booster Radio

CIXK-FM Ontario - 106.5 Mix FM

Mix 106.5

CKMB-FM Ontario - Kool FM 107.5

107.5 Kool FM

CIQB-FM Ontario - 101.1 BigFM

101.1 BIG FM